jerabnickeprace.cz

Jeřábnické práce s mobilními autojeřáby Tatra AD 20T, Liebherr 30T a Liebherr 35T.

Technické parametry

Jeřáb AD 20 T - max, délka výložníku 16 m

Jeřáb LTM 1025 - max. délka výložníku 26 m, s nástavci 40 m

Jeřáb LTM 1030/2/AT - max. délka výložníku 30 m, s nástavci 45 m.

Osádky pravidelně proškolovány dle ČNS, platné doklady ( ŘP, jeřábnické a vazačské průkazy )

Stroje prochází pravidelnými prohlídkami a revizemi dle platných ČNS.

Zápisy o revizích a zatěžkávacích zkouškách k nahlédnutí u osádky strojů.

Firma včetně obsluh strojů pojištěná i pro případ poškození či zničení manipulačního břemene vlivem nepředvídatelné události či poruchy.